Joe Hung
基於我對數碼營銷和餐飲酒店的情意結,我很熱衷於與不同的連鎖餐廳和酒店合作,令到它們能在網上營銷市場取得最大的成功。
Joe's signature
Joe Hung
General Manager
Joe Hung